צוגעבן

אָפיס פֿאַר שטאַרביק

צוריק צו שפּיץ קנעפּל